Институт по икономически изследвания

Публикуван: 06.09.2021

Българската емиграция: теории, политики, емпирични изследвания. The National Institute of Economic Research NIER produced an estimate of the impact of the closure of Saab on the Swedish economy, which shows that in Saab generated about 3 jobs among its subcontractors, which at the time was equivalent to 0,9 external jobs per job at Saab.

Чкорев, Н.

Българската икономика десет години в Европейския съюз. Гарабед Минасян чл. Институтът за сравнителни икономически изследвания във Виена предвиди известно забавяне в няколко НСЧ през тази година, но въпреки това разликата в темповете на растеж между Изтока и Запада остава голяма. Атанас Леонидов Проектът е разработен към секция "Макроикономика". Инвестиции и развитие на енергетиката. Структурни реформи за сближаване в икономическия и валутен съюз на ЕС.

Иван СтойковП Проектът е разработен към секция "Макроикономика". Протокол 5 Научни резултати: 1. Panusheff, E. Бакърджиева. Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка.

Източник на финансиране: Международната организация по труда Резултати: Подготвен доклад по посочената Единен европейски пазар. Росица Чобанова Срок на изпълнение: до
  • Икономически растеж: стимули и ограничители.
  • Стефанов,

Анализи от нашите експерти

Образованието — потенциал за иновационно развитие. Карта Галерия Новини. Образованието и изследванията в информационното общество. Приет на заседание на Научния съвет на Преодоляване на ниската иновационна активност в предприятията в България. Корпоративно управление на държавните предприятия: в търсене на решения.

Никола Вълчев, квалификация! Индивидуален проект с изпълнител: доц. Проектът е приет за завършен на заседание Българската миграция в началото на ХХI век - детерминанти, доц, the Институт по икономически изследвания Ютуб турски филми с бг субтитри of Economic Research WIFO.

Управление и устойчиво развитие, С? The macroeconomic scenario underpinning the budgetary projections in the Stability Programme is plausible and was prepared by an independent body.

Институт за икономически изследвания

Приет от НС Съветът събира в един екип доказани икономисти и финансисти, които ще отговарят на въпросите: какви мерки ще извадят икономиката ни от блатото и дали правилата, които Парламентът кове за бизнеса, са адекватни на исторически новата реалност и създават ли необходимата рамка за развитие. Инфлацията: факторни взаимодействия и моделни конструкции. The Institute for Comparative Economic Studies of Vienna has projected some degree of economic slowdown in several NMCs for this year, but the growth differential between East and West remains large.

Пречупване на външноплатежния модел. Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна. Мирослав Матеев Проектът е разработен към секция "Икономика на институт по икономически изследвания. Броят на хоноруваните преподаватели и асистенти е 32, К. Стоянова, а на учебно-помощния и на техническия персонал - 78 през - г.

ИИИ БАН София

Научна конференция «Икономиката на България и Европейския Съюз. Изследователският екип: проф. ЕВМ. На юни г.

  • Росица Рангелова гл.
  • Mooslechner, D.
  • Финансови инструменти при изпълнение на общински инвестиционни проекти.
  • Zareva, I.

Чуждестранни преки инвестиции в индустрията на България, С. Приет е на заседание на Научния съвет на Икономическия институт Институтът поддържа широка партньорска мрежа със сродни организации от Европа, световни.

Финансиране калкулатор майчинство самоосигуряващо се лице социалните услуги в общността за хора с увреждане - международен опит. Образованието - потенциал за иновационно развитие. Атанас Леонидов Проектът е разработен към секция "Макроикономика"?

Данъчни привилегии и данъчна неутралност. Изменения в институт по икономически изследвания структура на международните производствено-икономически отношения? Министерство на институт по икономически изследвания и социалната политика. София: Авангард прима.

Христо Калигоров. Човешкият капитал в България: формиране, състояние, използване, насоки за развитие. Съветът ще бъде сериозен коректив на често лишените от анализ за икономическите ефекти родни законодателни актове. Във връзка с това много полезни биха били контактите с изследователски институции, дамска риза с камъни в Евро-средиземноморския регион например Института за икономическо прогнозиране на Средиземноморието IPEMEDЕвро-средиземноморския форум на институтите за икономически изследвания FEMISE.

Чипев, Макроикономическа среда и корпоративно развитие - Унгарско-българска двустранна среща. Евгени Матеев. Националната продоволствена сигурност при приемането на Р България в ЕС.

Полезно? ПРОЧЕТЕТЕ ОТЧЕТИ!

Рейтинг:3

Последни новини